שרותים עיסקיים

חברת CRH מספקת מגוון רחב של  שירותי יעוץ למגזר העיסקי הנסמכים על הרקע המקצועי והידע שנמצא ברשותנו

השירותים הנתנים לבתי עסק:

 • ניתוח פעילות החברה

 • ניתוח מבנה אשראי

 • ניתוח ראשוני של לקוחות וספקים

 • ניתוח  SWAT

 • ניתוח עלויות השכר

 • פעילות מול גופים פיננסיים

 • תמחור מוצרים ושירותים

 • בניית וניהול תקציב

 • תזרימי מזומנים

 • ראיית חשבון

 • הנהלת חשבונות / חיצונית ופנימית

 • חשבות שכר

 • ליווי עסקים

 • Outsourcing

 • הערכת שווי

 • קנייה ומכירת עסקים

 • הגנות מטבע

 • קרנות

 • השגת מימון חוץ בנקאי

 • ערבויות מדינה

 

 

www.bwd.co.il