הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים קטנים מסלול מהיר עד 100,000 ₪

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים (עד 3 מיליון ש"ח מחזור שנתי), במסלול עד 100,000 ש"ח,בכפוף לבדיקה כלכלית ע"י חברת תבור כלכלה ופיננסים המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי בה חברים הבנק וחברת תבור. ההלוואות לעסקים שיעברו את הבדיקה המקדמית יועמדו באמצעות הבנקים אוצר החייל ומרכנתיל.

תנאים להלוואה:

 • גובה הלוואה: סכום מקסימלי של עד 100,000 ₪
 • תקופת ההלוואה: עד 60 חודשים, ניתן לקבל 5 חודשי גרייס על תשלום הקרן
 • ריבית: עד פריים + 3.5%
 • בטחונות: ערב נוסף עבור סך של עד 24.9% מגובה ההלוואה, נוסף תידרש ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה
 • מחזור שנתי: עד 3 מיליון₪ העסק אינו מוגבל אין כנגדו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית

המסמכים הנדרשים:

 • דוחות מבוקרים 2006-2008
 • טפסי 102/ ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה
 • מאזן בוחן ודו"חות מע"מ לשנת 2009
 • דו"ח רשם החברות (חברה בלבד)
 • מאזנים של חברות קשורות במידה וישנן
 • דו"ח אובליגו ודפי חשבון 2 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק
 • עוסק מורשה שאינו חברה – דוחות רווח והפסד, מע"מ ושומות מס
הצגת שובר קבלה על תשלום ע"ס 250 ש"ח עבור בדיקה כלכלית.
התשלום יבוצע לחשבון החשכ"ל בבנק אוצר החייל, סניף 357 חשבון 52226
 

www.bwd.co.il