יעוץ וליווי עסקי

חברת CRH מספקת מגוון רחב של  שירותי ייעוץ למיגזר העיסקי הנסמכים על הרקע המקצועי והידע שנמצא ברשותנו.

ניהול פיננסי שוטף

 • עבודה עם מנכ"ל החברה
 • מענה שוטף והכנת דוחות למשקיעים
 • קשר עם חברות בנות ואחיות בארץ ובחו"ל

תזרים מזומנים ובנקים

 • ניהול ופיקוח של חשבונות הבנקים (בארץ ובחו"ל)
 • הכנת תזרים מזומנים יומי / חודשי
 • ביצוע תשלומים לספקים

תקציב ובקרה

 • הכנת תקציב פעילות
 • תמחור מוצרים ושירותים
 • עדכון והתאמת תקציב הפעילות לתכנית העבודה
 • ביצוע בקרה תקציבית חודשית / רבעונית
 • ניתוח כלכלי של פעילויות, בניית מודל לקוח
 • ביצוע מבחני רגישות

דוחות כספיים והנהלת חשבונות

 • פיקוח מקצועי שוטף על הנהלת החשבונות
 • בניית נהלי עבודה ורישום בהנהלת החשבונות
 • עבודה מול רואה החשבון של החברה
 • סיוע בעריכת הדוחות הכספיים

ליווי ויעוץ עסקי

 • הגשת בקשות לקבלת סיוע ותמריצים ממשלתית
 • הכנה ועדכון תכנית עסקית, הערכת שווי
 • הגשת בקשות לקרנות סיוע (כדוגמת קרן תבור)
 • ליווי עסקאות מיזוג ושת"פ
 • בניה ופיקוח על תכנית אופציות לעובדים
 • קידום צרכי החברה

 

 

www.bwd.co.il